Med anledning av coronaviruset/covid-19

För oss är det viktigt utifrån ett samhällsperspektiv att göra vad vi kan för att förhindra smittspridning men samtidigt hålla verksamheten igång. Vi har därför tagit fram övergripande riktlinjer för STOMKOM Entreprenad AB för att hindra spridning av viruset.

Några av de riktlinjer och åtgärder vi har satt upp:

  • Hålla god hygien och tvätta händer med tvål och varmt vatten flera gånger om dagen.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Följ vanliga rutiner för sjukanmälan.
  • Undvika nya och större sammankomster.
  • Inget onödigt resande.
  • I möjligaste mån inte ta emot besök om de inte är kritiska för verksamhetens framdrift.
  • Begränsa personliga möten i grupp till de som är av stor vikt för verksamheten.
  • Vi uppdaterar oss hela tiden avseende aktuella instruktioner från myndigheter och informerar alla våra medarbetare via våra interna kanaler.
  • Vi följer noga utvecklingen hos våra kunder och leverantörer med anledning av Coronaviruset och har stort fokus på att upprätthålla vår produktion och leveransförmåga. Vi ser i dagsläget inte några omständigheter av så stor betydelse att det skulle begränsa vår produktion, men kan snabbt behöva omvärdera detta beroende på utvecklingen av förebyggande åtgärder för smittspridning den närmsta tiden.
  • Vi kommer fortlöpande att informera om eventuella förändringar gällande fullföljande av vår produktion.

Andrei Karbanovich
072 - 16 48 308
andrei@stomkom.se

STOMKOM Etreprenad AB     Herculesgatan 9B
177 47 Järfälla    0721 - 64 83 08      info@stomkom.se

STOMKOM Etreprenad AB
Herculesgatan 9B
177 47 Järfälla
0721 - 64 83 08
info@stomkom.se

Laurynas Dovidaitis
073 - 55 01 531
laurynas@stomkom.se