STOMKOM Entreprenad AB

STOMKOM Entreprenad AB är en underentreprenör inom byggbranschen. Vi är specialiserade bygg företag på stomkomplettering. Vi är ett företag med fokus på att hålla vad vi lovar och har kunder med högt ställda krav. För att kunna leverera ställer vi därför också höga krav på oss själva och våra anställda.

Vi anser oss som ett av dem ledande företag i Sverige när det gäller: Yttertak, Gipsentreprenader, Inredningsentreprenader och Snickerientreprenader.

Stomkomplettering innebär att byggnadens bärande stomme kompletteras med yttertak, utfackningsväggar i fasaden, icke bärande innerväggar, innertak. Utfackningsväggarna byggs på plats eller byggs med prefabricerade väggblock.

Vi kan hjälpa beställaren med budgetkalkyler och optimala lösningar avseende pris och miljö. Vi lämnar anbud i konkurrens och till fast pris.

Vår huvudsakliga verksamhet är stomkomplettering av bostäder och kommersiella lokaler både ROT och nyproduktion.

Andrei Karbanovich
072 - 16 48 308
andrei@stomkom.se

STOMKOM Etreprenad AB     Herculesgatan 9B
177 47 Järfälla    0721 - 64 83 08      info@stomkom.se

STOMKOM Etreprenad AB
Herculesgatan 9B
177 47 Järfälla
0721 - 64 83 08
info@stomkom.se

Laurynas Dovidaitis
073 - 55 01 531
laurynas@stomkom.se